Đề Xuất 6/2024 # Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó. – This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it. # Top 2 Yêu Thích

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó. – This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó. – This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.