Đề Xuất 6/2024 # Tôi chưa bao giờ nói muốn có tình yêu thuần khiết, tinh khôi, cái tôi muốn chính là toàn tâm toàn ý # Top 2 Yêu Thích

Tôi chưa bao giờ nói muốn có tình yêu thuần khiết, tinh khôi, cái tôi muốn chính là toàn tâm toàn ý

Tôi chưa bao giờ nói muốn có tình yêu thuần khiết, tinh khôi, cái tôi muốn chính là toàn tâm toàn ý