Xu Hướng 7/2024 # Chỉ mất giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. – It only takes seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it. # Top 4 Yêu Thích

Chỉ mất giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. – It only takes seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it.

Chỉ mất giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. – It only takes seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it.