Phổ Biến 5/2024 # Đôi khi người ta yêu nhau rồi rời xa nhau không phải vì lý do hết yêu mà là để lưu giữ những điều đẹp nhất còn sót lại # Top 7 Yêu Thích

Đôi khi người ta yêu nhau rồi rời xa nhau không phải vì lý do hết yêu mà là để lưu giữ những điều đẹp nhất còn sót lại

Đôi khi người ta yêu nhau rồi rời xa nhau không phải vì lý do hết yêu mà là để lưu giữ những điều đẹp nhất còn sót lại