Đề Xuất 7/2024 # Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. – This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess. # Top 2 Yêu Thích

Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. – This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess.

Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. – This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess.