Đề Xuất 5/2024 # Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn… hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa. – Our life is frittered away by detail… simplify, simplify. # Top 3 Yêu Thích

Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn… hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa. – Our life is frittered away by detail… simplify, simplify.

Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn… hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa. – Our life is frittered away by detail… simplify, simplify.