Xu Hướng 7/2024 # Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. – When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime. # Top 4 Yêu Thích

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. – When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. – When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.