Đề Xuất 7/2024 # Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận. – Our affections as well as our bodies are in perpetual flux. # Top 2 Yêu Thích

Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận. – Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.

Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận. – Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.