Đề Xuất 5/2024 # Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá. – Truth never was indebted to a lie. # Top 2 Yêu Thích

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá. – Truth never was indebted to a lie.

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá. – Truth never was indebted to a lie.