Đề Xuất 7/2024 # Cuộc đời quá ngắn ngủi, lý nào ta lại để những người không quan trọng làm ảnh hưởng tâm trạng của ta # Top 2 Yêu Thích

Cuộc đời quá ngắn ngủi, lý nào ta lại để những người không quan trọng làm ảnh hưởng tâm trạng của ta

Cuộc đời quá ngắn ngủi, lý nào ta lại để những người không quan trọng làm ảnh hưởng tâm trạng của ta