Đề Xuất 6/2024 # Cho khi được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, nhờ sự cảm thông. – It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding. # Top 2 Yêu Thích

Cho khi được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, nhờ sự cảm thông. – It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.

Cho khi được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, nhờ sự cảm thông. – It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.