Xu Hướng 5/2024 # Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó. – Cherish those who seek the truth but beware of those who find it. # Top 4 Yêu Thích

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó. – Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó. – Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.