Thịnh Hành 7/2024 # Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm. – We shall never know all the good that a simple smile can do. # Top 8 Yêu Thích

Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm. – We shall never know all the good that a simple smile can do.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm. – We shall never know all the good that a simple smile can do.