Xem Nhiều 7/2024 # Khi một con bồ câu giao du với loài quạ, lông của nó vẫn trắng nhưng lòng nó thì thành đen. # Top 0 Yêu Thích

Khi một con bồ câu giao du với loài quạ, lông của nó vẫn trắng nhưng lòng nó thì thành đen.

Khi một con bồ câu giao du với loài quạ, lông của nó vẫn trắng nhưng lòng nó thì thành đen.