Phổ Biến 7/2024 # Bạn không thể mãi đứng ở góc sâu của rừng già mà chờ người ta tìm thấy mình. Đôi khi chính bạn phải là người đi tìm # Top 7 Yêu Thích

Bạn không thể mãi đứng ở góc sâu của rừng già mà chờ người ta tìm thấy mình. Đôi khi chính bạn phải là người đi tìm

Bạn không thể mãi đứng ở góc sâu của rừng già mà chờ người ta tìm thấy mình. Đôi khi chính bạn phải là người đi tìm