Xu Hướng 7/2024 # Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật. – Always go too far, because that’s where you’ll find the truth. # Top 5 Yêu Thích

Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật. – Always go too far, because that’s where you’ll find the truth.

Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật. – Always go too far, because that’s where you’ll find the truth.